Politická neutralita štátnych zamestnancov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Piatok, 23 September 2016 09:54

Návrh nového zákona podľa Úradu vlády SR ako posilnenie princípu profesionality štátnych zamestnancov o. i. prináša inštitút ich pravidelného hodnotenia vedúcim zamestnancom alebo komisiou na základe jasných kritérií. V služobnom hodnotení môže hodnotený štátny zamestnanec dosiahnuť príslušný počet bodov za odborné vedomosti, výkonnosť, schopnosti a kompetencie, prístup k osobnému rozvoju a prístup ku vzdelávaniu.

Viac ...

   

Radu pre integritu PZ nezriadia

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Piatok, 23 September 2016 09:45

Rada pre integritu policajného zboru sa zriaďovať nebude. Poslanci NR SR nepodporili návrh novely zákona o Policajnom zbor SR od opozičných poslancov (nezaradení a OĽaNO-NOVA), podľa ktorého mala rada chrániť integritu policajného zboru najmä v trestnoprávnych veciach. Malo ísť o nezávislý orgán zložený zo siedmich členov, ktorý by disponoval aj potrebnými kompetenciami.

Viac ...

   

Ústava sa meniť nebude

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Piatok, 23 September 2016 09:37

Dostať ochranu dreva do Ústavy SR a znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100 a zefektívniť tak prácu Národnej rady SR ako ústavodarného a zákonodarného orgánu štátu a súčasne znížiť zaťaženie štátneho rozpočtu. To boli základné ciele dvoch noviel najvyššieho zákona štátu z dielne ĽSNS, ktoré v pléne parlamentu nezískali podporu.

Viac ...

   

SR ostane bez definície neprispôsobivých osôb

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Piatok, 23 September 2016 09:30

Neprispôsobivé osoby v zákone nebudú definované. Plénum NR SR nepodporilo návrh zákona o ochrane pred neprispôsobivou osobou od poslancov SME rodina. Podľa definície mal byť neprispôsobivou osobou práceschopný občan, ktorý dlhodobo nepracuje alebo je dlhodobo nezamestnaný, nemá iný zdroj príjmov okrem sociálnych dávok, nepodniká, nepripravuje sa na budúce povolanie, prijal z verejných zdrojov viac finančných prostriedkov vo forme sociálnych dávok, ako do verejných zdrojov prispel vo forme odvodov a daní a v období posledných piatich rokov opakovane spáchal istý trestný čin alebo priestupok.

Viac ...

   

Príspevok za osobnú asistenciu

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Štvrtok, 22 September 2016 07:41

Poberať príspevok by mohla aj širšia rodina. To je cieľom návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Možnosť poberať príspevok chce SME rodina rozšíriť o manžela, manželku, rodičov alebo fyzickú osobu, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, fyzickú osobu, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, o deti, starých rodičov, vnúčatá, súrodencov, nevestu, zaťa, svokru aj svokra, teda o osoby, ktoré sa v širšom slova zmysle považujú za rodinu.

Viac ...

   

Stránka 1 z 510